ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้าวิศวกรโครงการ (ไฟฟ้า) ไม่ระบุ สงขลา
ช่างเทคนิคการผลิต (ประจำโรงงาน) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าแผนกเขียนแบบ & BOM (ประจำโรงงาน) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าแผนก/เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและกิจกรรมเพิ่มผ... 15,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
วิศวกรไฟฟ้า อุปกรณ์ 115 kVและฟิวส์ / LED (ประจำโรง... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 34 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |