ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าทีบัญชีลูกหนี้ (ด่วน) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ธุรการประสานงาน (รับด่วน) 12,000 - 14,500 กรุงเทพมหานคร
sale Engineer ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
สมุห์บัญชี (ด่วนมาก) 50,000 - 70,000 กรุงเทพมหานคร
Sale Engineer อุตสาหกรรม ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 8 lists.