ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจนับสินค้า 10,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานธุรการคลังสินค้า 10,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
ONLINE MARKETER 15,000 - 19,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชี - การเงิน 10,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
ธุรการบัญชี 10,000 - 16,000 กรุงเทพมหานคร
Total 10 lists.