ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่บัญชี - การเงิน 15,000 - 19,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานบัญชี 15,000 - 19,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ถ่ายภาพและลงข้อมูลสินค้า 10,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการด้านการตลาด 13,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
ONLINE MARKETER 15,000 - 19,000 กรุงเทพมหานคร
Total 6 lists.