ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ช่างเชื่อม ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างเฟอร์นิเจอร์ ช่างไม้ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างสี ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ประสานงานEvent ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างไฟฟ้า ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 12 lists.