ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Senior RF Engineer ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Site Supervisor ( Macro Site) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรโทรคมนาคม ดูแลโครงการติดตั้งสถานีฐาน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Project Coordinator ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
OSS Engineer ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 6 lists.