ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
วิศวกรโทรคมนาคม ดูแลโครงการติดตั้งสถานีฐาน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่เขียนแบบ (AutoCAD Draftman) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Project Coordinator ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
RF Engineer (RF/Design) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 4 lists.