ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ขายสินค้าออนไลน์ 12,000 ขึ้นไป สมุทรสาคร
Admin Facebook 9,000 - 15,000 สมุทรสาคร
วิศวกรรมพอลิเมอร์ ไม่ระบุ สมุทรสาคร
ผุ้จัดการฝ่ายผลิต 30,000 - 50,000 สมุทรสาคร
Sales ไม่ระบุ สมุทรสาคร
Total 8 lists.