ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการฝ่ายขาย 30,000 - 50,000 สมุทรสาคร
R&D ไม่ระบุ สมุทรสาคร
CAD CAM ENGINEER ไม่ระบุ สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่ Lab 30,000 ขึ้นไป สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ(ภาษาจีน/ภาษาอังกฤษ) ไม่ระบุ สมุทรสาคร
Total 15 lists.