ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานฝ่ายผลิต ไม่ระบุ สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่บัญชี 15,000 - 20,000 สมุทรสาคร
พนักงานเย็บจักร ไม่ระบุ สมุทรสาคร
ธุรการฝ่ายผลิต 10,000 - 12,000 สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 15,000 - 25,000 สมุทรสาคร
Total 11 lists.