ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ช่างไฟฟ้า ไม่ระบุ สมุทรสาคร
Admin Facebook 9,000 - 15,000 สมุทรสาคร
วิศวกรรมพอลิเมอร์ ไม่ระบุ สมุทรสาคร
ผุ้จัดการฝ่ายผลิต 30,000 - 50,000 สมุทรสาคร
กราฟฟิคดีไซน์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 10 lists.