ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ซุปเปอร์ไวเซอร์บริการลูกค้า 30,000 - 50,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง 13,000 ขึ้นไป ราชบุรี
เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 15,000 ขึ้นไป ราชบุรี
Total 3 lists.