ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่การตลาด 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
ธุรการขายต่างประเทศ 15,000 - 19,000 กรุงเทพมหานคร
Therapist / พนักงานผู้ช่วยแพทย์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วย QMR 13,000 ขึ้นไป ราชบุรี
Total 7 lists.