ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ 13,000 - 18,000 นครปฐม
เจ้าหน้าที่ขาย (Sales) 15,000 - 18,000 นครปฐม
ผู้ช่วยเลขานุการ 15,000 - 20,000 นครปฐม
Merchandiser 20,000 - 30,000 นครปฐม
Graphic Design 14,000 - 15,000 นครปฐม
Total 13 lists.