ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่งานขายต่างประเทศ 15,000 - 25,000 นครปฐม
เจ้าหน้าที่มัลติมีเดีย 15,000 - 20,000 นครปฐม
หัวหน้าไลน์เย็บ 13,000 - 18,000 นครปฐม
เจ้าหน้าที่ IE 15,000 - 22,000 นครปฐม
ผู้ช่วยเลขานุการ 15,000 - 20,000 นครปฐม
Total 14 lists.