ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีอาวุโส ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่สถาปนิกอาวุโส 25,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
แม่บ้าน 9,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชี ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 10 lists.