ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการนวัตกรรมและการวิจัย R&D 50,000 ขึ้นไป นนทบุรี
Graphic 20,000 - 40,000 นนทบุรี
เลขานุการ ผู้บริหาร ไม่ระบุ นนทบุรี
ผู้จัดการอาคาร 40,000 - 45,000 นนทบุรี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 25,000 - 28,000 นนทบุรี
Total 46 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |