ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ช่างไม้ 15,000 ขึ้นไป นนทบุรี
ช่างพิมพ์ 12,000 ขึ้นไป นนทบุรี
ช่างซ่อมบำรุง 14,000 ขึ้นไป นนทบุรี
นักบัญชีลูกหนี้ 18,000 ขึ้นไป นนทบุรี
ผู้จัดการนวัตกรรมและการวิจัย R&D 50,000 ขึ้นไป นนทบุรี
Total 46 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |