ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ช่างซ่อมบำรุง 9,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
รับนักศีกษาฝึกงาน หลายสาขาวิชา ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Project Manager/ผู้จัดการโครงการ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างไฟฟ้า ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่เขียนแบบ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 11 lists.