ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการโครงการเกษตร ไม่ระบุ พระนครศรีอยุธยา
Senior HRD 20,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชี (*ด่วนมาก) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Project Manager/ผู้จัดการโครงการ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างไฟฟ้า ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 13 lists.