ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Assistant Project Manager(A-PM) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Senior HRD 20,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
Internal Audit 15,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
ช่างซ่อมบำรุง 9,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
รับนักศีกษาฝึกงาน หลายสาขาวิชา ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 11 lists.