ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้า Admin ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Draftman ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการ ISO ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
นักศึกษาฝึกงานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการโรงงานผลิตแผนพื้น ผนังสำเร็จ ไม่ระบุ พระนครศรีอยุธยา
Total 18 lists.
1 | 2 | 3 | 4 |