ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 12,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
ธุรการสนาม 10,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
วิศวกรโยธา(สนาม) 20,000 - 40,000 กรุงเทพมหานคร
Total 3 lists.