ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน/เจ้าหน้าที่อาวุโส ไม่ระบุ ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส ไม่ระบุ ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่การเงิน ไม่ระบุ ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่เขียนแบบ ไม่ระบุ ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่ให้บริการประจำสาขา 12,000 นนทบุรี
Total 8 lists.