ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในอาวุโส ไม่ระบุ ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่เขียนแบบ ไม่ระบุ ปทุมธานี
พนักงานขับรถ 10,000 ขึ้นไป ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่ระบุ ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่ให้บริการประจำสาขา 12,000 ปทุมธานี
Total 9 lists.