ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Programmer ไม่ระบุ ปทุมธานี
พนักงานทำความสะอาด 9,000 ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในอาวุโส ไม่ระบุ ปทุมธานี
พนักงานขับรถ 10,000 ขึ้นไป ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่ให้บริการประจำสาขา 12,000 ปทุมธานี
Total 7 lists.