ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่รักษาทรัพย์ 12,000 ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ไม่ระบุ ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน/เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในอาว... ไม่ระบุ ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่ให้บริการประจำสาขา 12,000 ขอนแก่น
Programmer ไม่ระบุ ปทุมธานี
Total 8 lists.