ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยเลขานุการ ไม่ระบุ ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ไม่ระบุ ปทุมธานี
Programmer ไม่ระบุ ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่ประมาณราคา ไม่ระบุ ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่ให้บริการประจำสาขา 12,000 ปทุมธานี
Total 10 lists.