ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ซุปเปอร์ไวเซอร์งานรักษาความปลอดภัยและจราจร ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Safety Officer – เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 2 lists.