ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
วิศวกรเครื่องกล ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างประจำอาคาร ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรโยธา (อาคาร) 25,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
แม่บ้าน 9,500 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ซุปเปอร์ไวเซอร์ (ห้องสัมมนาและจัดเลี้ยง) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 11 lists.