ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ออกแบวิเคราะห์ ปฏิบัติงานที่สำนักงานป้อ... 17,000 - 17,500 กรุงเทพมหานคร
ช่างประปาและงานโยธา ประจำหน่วยงานวิทยุการบินแห่งปร... 10,500 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
พนักงานบด ผสม โปรยสารฝนหลวง ประจำหน่วยงานการฝนหลวง... 9,500 - 10,500 สุราษฎร์ธานี
พนักงานบด ผสม โปรยสารฝนหลวง ประจำหน่วยงานการฝนหลวง... 9,500 - 10,500 ตาก
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ปฏิบัติงานที่สำนักงานป... 15,000 - 15,500 กรุงเทพมหานคร
Total 63 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |