ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Key Account Manager ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ สำนักงานใหญ่ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างซ่อม/สร้างแม่พิมพ์ โรงงานระยอง ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าฝ่ายบุคคลและธุรการ โรงงานระยอง ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าฝ่ายผลิต โรงงานระยอง ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 8 lists.