ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน (Senior Internal Auditor) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าฝ่ายการเงิน (สำนักงานใหญ่) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานทดสอบผลิตภัณฑ์ โรงงานระยอง ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างซ่อม/สร้างแม่พิมพ์ โรงงานระยอง ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าฝ่ายบุคคลและธุรการ โรงงานระยอง ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 8 lists.