ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ช่างซ่อม/สร้างแม่พิมพ์ โรงงานระยอง ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าแผนกธุรการกลาง สำนักงานใหญ่ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าฝ่ายผลิต โรงงานระยอง ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน (Senior Internal Auditor) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
นิติกรอาวุโส ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 13 lists.