ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานบุคคลและธุรการ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ Set Modofier ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าฝ่ายการเงิน (สำนักงานใหญ่) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างซ่อม/สร้างแม่พิมพ์ โรงงานระยอง ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าฝ่ายบุคคลและธุรการ โรงงานระยอง ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 10 lists.