ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้าฝ่ายวางแผนการผลิต โรงงานระยอง ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าฝ่ายผลิต โรงงานระยอง ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Key Account Executive ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าแผนกธุรการ สำนักงานใหญ่ **เงินเดือนตามตกลง*... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าเอกสารด้านนำเข้าและส่งออก สำนักงานใหญ่ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 12 lists.