ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้าฝ่ายการเงิน **เงินเดือนตามตกลง** ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี **เงินเดือนตามตกลง** ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการแผนกบัญชีเจ้าหนี้ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานทดสอบผลิตภัณฑ์ โรงงานระยอง ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าฝ่ายบุคคลและธุรการ โรงงานระยอง ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 12 lists.