ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานส่งสินค้า (สัญญาจ้าง out source) / พนักงานส... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าแผนกบริหารค่าตอบแทน (สำนักงานใหญ่) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานบุคคลและธุรการ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ Set Modofier ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน (Senior Internal Auditor) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 10 lists.