ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมผลิตภัณฑ์ (IND) ไม่ระบุ นครปฐม
วิศวกรฝ่ายผลิต (IND) 12,000 - 15,000 นครปฐม
เลขานุการ ไม่ระบุ สมุทรสาคร
ช่างแม่พิมพ์ (ด่วน) ไม่ระบุ -
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) ไม่ระบุ สมุทรสาคร
Total 33 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |