ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม (สัญญา 6 เดือน) ด่วนมาก!! 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 15,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่เคมี-รับด่วน 15,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานขับรถหน่วยตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมเคลื่อนที... 9,000 - 12,000 กรุงเทพมหานคร
ช่างอาคาร 9,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
Total 16 lists.
1 | 2 | 3 | 4 |