ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการอาคารสถานที่ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการส่วนทรัพยากรบุคคล ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่/หัวหน้า จุลชีววิทยา 18,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการมี... 15,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
Total 12 lists.