ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานขับรถหน่วยตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมเคลื่อนที... 10,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ AR (รับด่วนมาก) 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ภาคสนาม) 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการมี... 15,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการ 9,000 - 10,000 กรุงเทพมหานคร
Total 12 lists.