ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยพ่อครัว (ครัวไทย) 10,000 - 12,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานบัญชีต้นทุน-วิเคราะห์ต้นทุนการผลิต-ประเมินร... 18,000 - 23,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วยผู้จัดการร้านอาหาร 20,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานสโตร์ 12,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงาน Checker Order / Kitchen 10,000 - 12,000 กรุงเทพมหานคร
Total 10 lists.