ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล/ต้นทุน 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่เช็คสินค้า ประจำศูนย์บรมราชชนนี 10,000 - 12,000 นครปฐม
เจ้าหน้าที่ขาย 12,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
เร่งรัด การเงิน 13,000 - 16,500 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย 11,000 - 12,000 กรุงเทพมหานคร
Total 7 lists.