ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยส่วนตัวผู้บริหาร (ต้องการด่วน) 28,000 - 32,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ดูแลเด็กในการถ่ายภาพ (ผู้ช่วยช่างภาพ) 5,000 - 10,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วยช่างภาพ (ติดตั้งอุปกรณ์ถ่ายภาพและจัดการไฟล์... 13,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี จัดซื้อ บุคคล 13,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
Data Base Admin 15,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
Total 8 lists.