ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน 30,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าแผนกคลังสินค้า 12,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
ช่างซ่อมบำรุง 12,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการโรงงาน 50,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 35,000 - 45,000 นนทบุรี
Total 14 lists.