ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
การตลาด 12,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 12,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
IT Support 15,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
ONLINE MARKETER 15,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
Sales Manager 35,000 - 50,000 กรุงเทพมหานคร
Total 8 lists.