ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
IT Support 15,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
ONLINE MARKETER 15,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
Sales Manager 35,000 - 50,000 กรุงเทพมหานคร
Sales Representative 14,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าแผนกขาย 18,000 ขึ้นไป เชียงใหม่
Total 6 lists.