ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่พนักงานสัมพันธ์ 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานตัด ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
CSR OFFICER 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Internal Audit ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 13 lists.