ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Java programmer 18,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานขับรถ 10,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานทั่วไป (คนพิการหูหนวก) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Japanese Interpreter/ ล่ามภาษาญี่ปุ่น 25,000 - 60,000 ปราจีนบุรี
Training Officer 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 13 lists.