ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผุ้จัดการฝ่ายขนส่ง(ด่วนที่สุด) 45,000 - 55,500 กรุงเทพมหานคร
บัญชี 14,000 - 17,500 กรุงเทพมหานคร
เลขานุการ กรรมการบริษัท 20,000 - 50,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาบุคลากร 13,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 25 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |