ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Power Junior เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ทางโทรศัพท์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่สนับสนุนการขาย 11,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
International Call center Chinese,night shift Engl... 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสัมพันธ์ ประจำเขตกรุงเทพฝั่... 11,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสัมพันธ์ ประจำเขตภาคเหนือ 11,000 - 20,000 เชียงราย
Total 10 lists.