ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
โปรแกรมเมอร์ (Programmer) 15,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการส่วนบริหารการตลาด 25,000 - 50,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรมนุษย์และบริหารงานทั่วไป 13,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าแผนกบริหารทรัพยากรมนุษย์และบริหารงานทั่วไป 17,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด 15,000 - 23,000 กรุงเทพมหานคร
Total 22 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |