ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานบริการและสมาชิกสัมพันธ์ (คลังสินค้าสาขา) จั... 9,000 สระแก้ว
พนักงานบริการและสมาชิกสัมพันธ์ (พ.คลังสินค้า) จังห... 9,000 เพชรบุรี
ผู้จัดการฝ่าย/ส่วนบริหารทรัพยากรมนุษย์และบริหารงาน... 30,000 - 70,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานบริกาและสมาชิกสัมพันธ์ (คลังสินค้าสาขา) จ.ก... 9,000 กาญจนบุรี
นักวิชาการเกษตร(ส่งเสริมการขาย) ภาคใต้ 10,000 - 17,000 ประจวบคีรีขันธ์
Total 19 lists.
1 | 2 | 3 | 4 |