ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ด่วนมาก - ธุรการโครงการ (Site Admin) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ด่วนมาก - ผู้จัดการงานสถาปัตย์ (Architect Manager) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ด่วนมาก - วิศวกรเครื่องกล (Mechanical Engineer) ไม่ระบุ ภูเก็ต
ด่วนมาก - ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ด่วนมาก - วิศวกรงานระบบ (M&E Engineer) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 5 lists.