ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Accounting Officer (AP),(AR) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (ด่วน) ประจำสมุทรสาคร ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ(ด่วนมาก) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
opereator/เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องปั่นด้าย ไม่ระบุ สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ(QA) ไม่ระบุ สมุทรสาคร
Total 8 lists.