ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่การเงิน 20,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Accounting Officer (AP),(AR) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
opereator/เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องปั่นด้าย ไม่ระบุ สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม 20,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
Total 9 lists.