ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ(QA) ไม่ระบุ สมุทรสาคร
Safety Manager ไม่ระบุ สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่การเงิน 20,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
Accounting Officer (AP),(AR) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ(ด่วนมาก) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 9 lists.