ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
opereator/เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องปั่นด้าย ไม่ระบุ สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป ไม่ระบุ สมุทรสาคร
ช่างซ่อมบำรุง ไม่ระบุ สมุทรสาคร
ช่างไฟฟ้า ไม่ระบุ สมุทรสาคร
Accounting Officer (AP) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 7 lists.