ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานเสิร์ฟ ด่วน !!! 10,000 - 12,000 กรุงเทพมหานคร
Chef de Partie – Cold Kitchen ไม่ระบุ -
IT Support ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Admin & Reception ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Demi Chef – Hot Kitchen ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 14 lists.