ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เชฟครัวร้อน 15,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
แม่บ้าน **ด่วนจำนวนมาก** 9,000 - 10,000 กรุงเทพมหานคร
HR Recruitement Manager ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วย Chef ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 8 lists.