ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Marketing Executive ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ 16,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าแผนกส่งเสริมการขาย ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ด่วน!!! ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 7 lists.