ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยช่างสำรวจ ด่วน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานประมาณราคา ด่วนมาก ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานขาย 11,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
Sales Exclusive 11,000 - 15,000 ชลบุรี
Total 4 lists.