ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ธุรการบัญชี ไม่ระบุ ปทุมธานี
พนักงานขาย 10,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 10,000 - 12,000 ปทุมธานี
ควบคุมการผลิตและคุณภาพ 18,500 ขึ้นไป ปทุมธานี
ผู้ช่วยควบคุมการผลิต 18,000 ขึ้นไป ปทุมธานี
Total 6 lists.