ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานขาย 10,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ควบคุมการผลิตและคุณภาพ 18,500 ขึ้นไป ปทุมธานี
ผู้ช่วยควบคุมการผลิต 18,000 ขึ้นไป ปทุมธานี
ธุรการบัญชี 9,500 ขึ้นไป ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่สต็อก 7,500 ขึ้นไป ปทุมธานี
Total 6 lists.