ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี-ประสานงานทั่วไป ไม่ระบุ ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิตและคุณภาพ 18,500 ขึ้นไป ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป ไม่ระบุ ปทุมธานี
Total 3 lists.