ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานขับรถส่งสินค้า 12,000 - 17,000 กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าทีมขายเทเลเซลล์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
sale modern trade 25,500 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
Telesale 15,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
ที่ปรึกษาการขาย 20,000 - 50,000 กรุงเทพมหานคร
Total 9 lists.