ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบในประเทศ (ด่วน++) 15,000 ขึ้นไป สมุทรปราการ
ผู้จัดการฝ่ายขนส่ง (คลังสินค้าบางปลา) 20,000 - 25,000 สมุทรปราการ
IT Support ไม่ระบุ สมุทรปราการ
IT Manager ไม่ระบุ สมุทรปราการ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ไม่ระบุ สมุทรปราการ
Total 14 lists.