ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Front Office Manager 30,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Room Attendant 9,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Guest Sevice Agent 11,000 - 12,000 กรุงเทพมหานคร
Cook Helper 9,000 กรุงเทพมหานคร
HK Manager ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 9 lists.