ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Chef de Partie ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ดูแลสต๊อกคงคลัง ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Security Officer --- ด่วนมาก 9,000 - 10,000 กรุงเทพมหานคร
Sales Excecutive ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
E-commerce ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 13 lists.