ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Guest Sevice Agent 11,000 - 12,000 กรุงเทพมหานคร
Security Officer --- ด่วนมาก 9,000 - 10,000 กรุงเทพมหานคร
Sales Coordinator 12,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Cook Helper 9,000 กรุงเทพมหานคร
Assistant Security Manager 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
Total 8 lists.