ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
HK Manager ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Front Office Manager 30,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Guest Sevice Agent 11,000 - 12,000 กรุงเทพมหานคร
Security Officer --- ด่วนมาก 9,000 - 10,000 กรุงเทพมหานคร
ช่างทั่วไป (ช่างไฟฟ้า) 10,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 10 lists.