ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ดูแลสต๊อกคงคลัง ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
E-commerce ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
คนสวน (Gardener) 9,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Reservation Officer 12,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
Bell boy 9,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 11 lists.