ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานเขียนแบบงานระบบ (ไฟฟ้า,สุขาภิบาล,ปรับอากาศ) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรสำนักงานโยธา (หน่วยงาน จ.พระนครศรีอยุธยา) ไม่ระบุ พระนครศรีอยุธยา
วิศวกรสนามโยธา (จบใหม่) ไม่ระบุ ชลบุรี
วิศวกรควบคุมต้นทุน (Cost Engineer) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรตรวจสอบปริมาณงาน (Quantity Survey) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 14 lists.