ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
QC Team Leader 10,000 - 17,000 สมุทรปราการ
Hospital Admin Specialist 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป (Database) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ประสานงานและบันทึกข้อมูล ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Customer Services Officer (เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพัน... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 8 lists.