ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่จัดการด้านการส่งออกนำเข้า ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Hospital Admin Specialist (ภาคเหนือตอนบน) 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ประสานงานและบันทึกข้อมูล ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
QC Team Leader 10,000 - 17,000 สมุทรปราการ
Total 8 lists.