ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ธุรการประสานงาน (กลุ่มงานโรงพยาบาล) 10,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
GL/AP Accountant 20,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Transport Admin Leader 10,000 - 12,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานประสานงานคืนสินค้า (คลังสินค้า อ.บางเสาธง) ไม่ระบุ สมุทรปราการ
พนักงานบริการลูกค้า 13,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
Total 11 lists.