ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Checker Order 10,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ประสานงานและบันทึกข้อมูล ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
QC Team Leader 10,000 - 17,000 สมุทรปราการ
AR Reporting & Control (ปฎิบัติงาน จันทร์-ศุกร์) 10,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
Sales Representative OTC (BKK-UPC) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 8 lists.