ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ช่างเทคนิค ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บริหารการเงินอาวุโส ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ประสานงานนักท่องเที่ยว ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานคอนโทรลระบบ (แสง-สี-เสียง) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานบุฟเฟต์สุกี ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 38 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |