ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ประมาณราคา(งานก่อสร้าง ตกแต่ง ) ไม่ระบุ นนทบุรี
ช่างซ่อมบำรุง ไม่ระบุ นนทบุรี
เจ้าหน้าที่การตลาด ไม่ระบุ นนทบุรี
ผู้จัดการโครงการ ไม่ระบุ นนทบุรี
พนักงานการเกษตร ดูแลสวน ไม่ระบุ ปทุมธานี
Total 12 lists.