ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยผู้จัดการการเงินและบัญชี ไม่ระบุ นนทบุรี
หัวหน้าคลังสินค้าและโลจิสติกส์ ไม่ระบุ นนทบุรี
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ระบุ นนทบุรี
ผู้จัดการฝ่ายประเมิณราคาตกแต่งภายในและงานระบบ ไม่ระบุ นนทบุรี
Draftman ตกแต่งภายใน ไม่ระบุ นนทบุรี
Total 7 lists.