ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
วิศวกรไฟฟ้า(มีใบ กว.วิชาชีพ) ไม่ระบุ นนทบุรี
หัวหน้าส่วนประมาณราคา(งานก่อสร้าง ตกแต่ง งานระบบ) ไม่ระบุ นนทบุรี
ผู้ควบคุมงาน(งานซ่อมบำรุง) ไม่ระบุ นนทบุรี
ผู้ควบคุมงานอาวุโส (INTERIOR SUPERVISOR) ไม่ระบุ นนทบุรี
เจ้าหน้าที่ธุรการการตลาด(ประมูลงานก่อสร้าง) ไม่ระบุ นนทบุรี
Total 10 lists.