ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
วิศวกรไฟฟ้า(มีใบ กว.วิชาชีพ) ไม่ระบุ นนทบุรี
พนักงานการเกษตร ดูแลสวน ไม่ระบุ ปทุมธานี
หัวหน้าส่วนประมาณราคา(งานก่อสร้าง ตกแต่ง งานระบบ) ไม่ระบุ นนทบุรี
เจ้าหน้าที่เขียนแบบและถอดแบบ(งานเฟอร์นิเจอร์) ไม่ระบุ นนทบุรี
ช่างซ่อมบำรุง ไม่ระบุ นนทบุรี
Total 9 lists.