ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการฝ่ายผลิต 45,000 - 55,000 ฉะเชิงเทรา
Sales Exclusive ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการ 15,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
Saels Executive Direct 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
Waiter / Waitress 16,500 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
Total 80 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |