ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่การตลาด (สัญญาจ้าง 4-6 เดือน) 12,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติการขาย ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
รองผู้จัดการบัญชี ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ (สัญญาจ้างชั่วคราว 6 เดือน... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 15 lists.