ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่เลขานุการ 25,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
Total 1 lists.