ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่เลขานุการ 25,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
Purchasing Coordinator (Electronic Materials) 40,000 - 60,000 ระยอง
Total 2 lists.