ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ (โคมไฟฟ้า) 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
Line Supervisor (ด่วนมาก) 21,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ (ด่วน) 25,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
ฝ่ายซ่อมบำรุง 12,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 6 lists.