ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
วิศวกรอุตสาหกรรม 13,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ 14,000 - 18,000 ปทุมธานี
วิศวกรฝ่ายออกแบบ 12,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
CAD CAM ENGINEER 12,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วยเลขานุการ/เลขานุการผู้บริหาร 14,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
Total 6 lists.