ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานเก็บเงินเขตกรุงเทพฯ (Bill Collector) 9,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานขายเครดิต (ต่างจังหวัด) 10,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วยขายหน่วยรถเงินสด (ประจำกรุงเทพฯ/ต่างจังหวัด... 9,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 4 lists.