ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Help Desk / IT Admin ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานเก็บเงินเขตกรุงเทพฯ (Bill Collector) 9,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานขายเครดิต (ประจำกรุงเทพฯ) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานขายเครดิต (ต่างจังหวัด) 10,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
Total 6 lists.