ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Finance officer(เจ้าหน้าที่การเงิน) 13,000 - 16,000 กรุงเทพมหานคร
นักศึกษาฝึกงาน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Sales Executive ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรฝ่ายจัดซื้อ 16,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Sales & Marketing Support 12,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
Total 11 lists.