ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
วิศวกรไฟฟ้า เครื่องกล โยธา ไม่ระบุ ปทุมธานี
Programmer ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ QC ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
***ด่วนมาก***เภสัชกรฝ่ายควบคุมคุณภาพ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
นักวิทยาศาตร์ (เคมี) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 14 lists.