ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
IT Support 18,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
Call Center - IT Helpdesk 18,000 - 19,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ขายทางโทรศัพท์ (Telesales) 11,000 - 13,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ (สื่อสารภาษาอังกฤษ... 16,000 - 21,500 กรุงเทพมหานคร
Total 4 lists.